Сертификати

От март 2002 година "ЕЛСИС" ООД e внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 покриващо цялата дейност на фирмата, а през Юни 2002 е сертифицирана:


Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.