Идентификационни устройства (Identity Tokens)

Смарт картите и USB устройствата на SafeNet могат да съдържат важни за потребителя данни, като пароли, ключове, сертификати и биометрия. Тези устройства имат отворена и гъвкава операционна система, чиито възможности включват също така съхранение на лична информация. Те могат да бъдат използвани както в рамките на, така и извън дадена PKI среда. Флаш картите и USB стиковете имат идентичен потенциал, което улеснява избора на всяка организация, която се е спряла на подобен тип устройство. Основните критерии при разработката им са сигурност, максимална съвместимост, удобство и производителност.

Смарт картите Model 300 и USB стиковете iKey 2000 отговарят на стандарта FIPS 140-1 и/или 140-2 Ниво 2 - важно удостоверение на Американското правителство за криптографска надеждност. Решенията на SafeNet са съвместими с интерфейсите PKCS #11 и MS-CAPI, което позволява лесна интеграция в продуктите на редица водещи компании. USB устройствата и смарт картите на SafeNet са съществена част от системата за еднократно включване (SSO).

Дадена организация би предпочела смарт картите на SafeNet, ако иска да осигури на служителите си както физически, така и логически достъп. Дадена смарт карта може да бъде интегрирана в разнородни инфраструктури за достъп в една сграда с цел да слуи както като личен идентификационен документ на работника, така и като уред за електронен достъп.

От друга страна, предимството на USB стиковете е техният по-компактен размер. Предлагайки същото ниво на висока функционалност, те не се нуждаят от специален четец, а могат да бъдат включени директно в кой да е USB порт.

Към официалния сайт на SafeNet

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.