Управление на дигитални права (Digital Rights Management)

Управлението на дигитални права (Digital Rights Management) в най-общ смисъл обхваща защитата срещу незаконно копиране и разпространяване на продукти, които са обект на авторски права. Такива биха могли да бъдат документи, музика, игри или филми. Загубите на световната индустрия в тези области през последните години са от порядъка на милиарди долари. Системата на SafeNet от програмни продукти за управление на дигиталните права покрива предимно два сектора: софтуерния и развлекателния.
Софтуер - основните потребители на технологии за управление на дигитални права са независимите софтуерни разработчици. Те се нуждаят от средство за защита на продукцията си, както и от механизми за прилагане на разнородни лицензни модели. Идеални решения на SafeNet в тази област са Sentinel Security и хардуерните модули Sentinel.

Развлекателна индустрия - тук са включени четири типа съдържание: видео (например филми), аудио (музика), книги и игри.

Към официалния сайт на SafeNet

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.