Високоскоростно WAN кодиране

Големите учреждения не могат да си позволят офлайн периоди и пробиви в сигурността. Конфиденциалната информация и интелектуалната собственост се нуждаят от непробиваема мрежова защита. В отговор на тази нужда, SafeNet предлага възможности за криптиране на данните на физическо (Layer 1), свързващо (Layer 2) и мрежово ниво (Layer 3). Решенията на компанията в тази област са ценово ефективни и осигуряват високоскоростно кодиране, без да се налага промяна в съществуващата мрежова инфраструктура. Криптиращи устройства на SafeNet се използват от големи банки и правителствени агенции. Нивото на сигурност е изключително високо - при 100 милиона комбинации на ключове в секунда, нужното време за декодиране надхвърля възрастта на Вселената. Също така, модулите са с отлична пропускателна способност и подобряват производителността на мрежата.
Към официалния сайт на SafeNet

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.