Система за еднократно включване (Single Sign-On)

Системата за еднократно включване (Single Sign-On) е комплексно решение, състоящо се от софтуерен и хардуерен аспект, което предлага максимално опростена и сигурна работа в една корпоративна среда. Като част от платформата за безгранична сигурност, SSO предлага идеален вариант за компании, борещи се с автентикация чрез безброй пароли, сертификати и т.н. Съвременните решения, базирани върху пароли, поставят огромна отговорност и натоварване както върху крайния потребител, така и върху системния администратор, който трябва да ги приложи. Системата за еднократно включване премахва тези ограничения, като извежда потребителя напълно извън кръговрата на сигурността и позволява лесно и безпроблемно управление от страна на IT специалистите.

Кратко резюме на системата за еднократно включване можете да свалите от тук, а демонстрация на предимствата й можете да видите тук.

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.