Софтуерна защита

Ефективната софтуерна защита не само предпазва софтуера от пиратството, но и намалява цената на разработка и увеличава прихода чрез гъвкави лицензионни модели. Продуктите от серията Sentinel Security на SafeNet са защитили над 35 милиона софтуерни приложения от 1984-та година насам.
SafeNet Unified Software Protection е първото в света напълно достъпно решение за защита на даден софтуерен продукт по време на целия му жизнен цикъл. Пред независимите разработчици вече не стои нуждата да закупуват отделни защитни компоненти от многобройни фирми. Единствено SafeNet предлага пакет, включващ всичко необходимо за защитата на една програма във всеки един етап от разработката и пласирането й в търговската мрежа.

Към официалния сайт на SafeNet

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.