Сигурност на данните

Защитата на данните чрез криптиране на локално ниво е последната защитна линия срещу неоторизиран достъп до ценна електронна информация. Мобилни устройства, съдържащи такава информация, лесно могат да бъдат изгубени или откраднати. Данни, прехвърляни по Интернет, могат да бъдат прехванати. Хакер или злонамерен служител, веднъж преодолял защитния периметър на корпоративната мрежа, все пак ще се сблъска с едно последно препятствие - криптирането на данните. Софтуерните решения на SafeNet в тази насока, обозначени ProtectDrive, ProtectFile и ProtectPack, осигуряват съхранението и преноса на защитени данни на лаптопи, настолни системи, сървъри и мобилни устройства.
ProtectDrive криптира целия хард диск на даден лаптоп, работна станция или сървър с цел да предотврати разкриването на информация в случай на кражба или случайна загуба на хардуерен компонент. Инсталирането на множество конфигурации вече е улеснено в последната версия на ProtectDrive Enterprise Version - пакет, включващ дори защита на USB флаш устройства.

ProtectFile позволява криптирането на отделни файлове и директории, съдържащи конфиденциална информация. Чрез система от криптографски подсилени права за достъп се осигурява достъп само на тези потребители, които разполагат с предварително зададено позволение да четат, записват и променят защитеното съдържание.

ProtectPack дава възможност за сигурен трансфер и съхранение на ценни данни върху незащитени носители (локални, преносими или мрежови), които трудно могат да бъдат предпазени посредством конвенционални похвати. В това число влиза информация, записана на преносим USB стик, CD или DVD, както и чрез електронна поща.

Към официалния сайт на SafeNet

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.