Disaster Recovery Center

Disaster Recovery Center (център за възстановяване след бедствия) е съоръжение, служещо за резервен изчислителен ресурс, който да бъде използван в случай на сериозна авария - пожар, наводнение, земетресение, терористичен акт и т.н. В информационните технологии е все по-важна способността на дадена институция да възстанови максимално бързо дейността си след настъпването на непредвидени затруднения от техническо естество. Disaster Recovery Center обезпечава важните данни, като дублира и съхранява информацията, а същевременно е в състояние във всеки един момент да замести основния клон на корпорацията.Елсис ООД предлага на българския пазар продукти на белгийската фирма Automation NV, специализирани в областта на обезпечаването от бедствия.

Containerised Telecom Site е основно инфраструктурно решение, пригодено за оптична мрежа. CTS е лесно транспортируемо дори в напълно оборудвано състояние. Базовото оборудване е както следва:
- 48 Vdc захранване MS 2000/300
- генератор 30 kVA или 42 kVA
- климатик
- до 24 телеком рака
- противопожарна система
- датчик за влага
- датчик за взлом

Пълна спецификация можете да свалите от тук.

Modular Containerised Telecom Site е компактно и напълно завършено решение, предлагащо се в няколко модела. То се състои от n на брой 12-метрови контейнери, свързани помежду си без вътрешни стени и закрити. Сред предимствата му са: високо ниво на безопасност, защита против взлом, срок на експлоатация от 25 години, бърза доставка и интерактивна система за отдалечено наблюдение. MCTS е оборудван с:
- 48 Vdc захранване MS 2000/300
- генератор 30 kVA или 42 kVA
- климатик
- противопожарна система
- датчик за влага

Пълна спецификация можете да свалите от тук.

Към официалната страница на Automation NV

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.