Услуги

"Елсис" ООД предлага на своите клиенти следните услуги:
  • Защита на информацията
  • Контрол на параметрите на околната среда
  • Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи и изчислителни центрове
  • Системна помощ
  • Интегрирани решения
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.