Защита на информацията

ЕЛСИС ООД разработва проекти и решения в областта на информационната сигурност и защитата на данни и комуникации. Фирмата представлява три водещи, световни компании в областта на сигурността и защитата на информацията, като обхващаме целия диапазон от цифрово подписване до криптиране (засекретяване) на информацията, която се предава по мрежите, включително по интернет, както и засекретяването на отделни транзакции, файлове и носители.


SafeNet Inc. е компания, чийто продукти се внедряват в области с най-високото равнище на сигурност - за правителството и специалните органи - ЦРУ, ФБР, Националната Агенция за Сигурност (NSA), Световната банка, Европейската банка, както и други банки и финансови институции. Продуктите на компанията включват системи и модули за засекретяване на всички видове комуникации (АТМ, Frame Relay, Link, Ethernet, IP трафик), решения за изграждане на Виртуални частни мрежи на базата на IPSec или SSL, автентификация, SSL ускорение, цифрово подписване, авторска защита на софтуер и др. Със сливането си с Rainbow Inc. SafeNet разшири гамата решения, които предлага, и затвърди позициите си на водеща световна компания в сферата на информационната сигурност.

SafeNet произвежда също така и всички видове криптопроцесори, които се вграждат в GSM апаратите, както и основните криптиращи модули и необходимия софтуер за повечето компании, работещи в областта на комуникациите. Един блестящ пример в това отношение са разработките на фирмата, които използва компанията CISCO.

Не на последно място, основно направление в разработките на SafeNet е инфраструктурата на публичните ключове (PKI) - система, позволяваща автентикиране на отделни потребители в рамките на дадена корпорация чрез сертификати за идентичност, съхранявани върху различни носители.

Възможностите на подобна инфраструктура също така включват криптиране и подписване на документи и електронна поща, съхранение на пароли и т.н. Това се явява важна част от платформата за безгранична сигурност (borderless security) - запазена марка на SafeNet, която представлява нов подход към проблемите на информационната сигурност. Въпросната платформа обхваща по-голямата част от продуктите на компанията и е базирана на отворени стандарти, което позволява на клиента да внедри само желаните от него части на цялостното решение.

Повече за PKI можете да прочетете тук и тук.Eracom Technologies е компания, специализирана в защитата на финансовите транзакции, извършвани в самите банки и в картовите операции с банкомати и POS терминали в магазините, както и в цифровото подписване и защитата на файлове и дискови носители на информация. Продуктите й включват Хардуерни модули за сигурност (Hardware security modules) за финасови транзакции. От 2006-та година Eracom закупена от SafeNet.
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.