Системна помощ

Фирмата извършва висококвалифицирана дейност по разрешаване на сложни проблеми на клиента свързани с консултантски услуги, изследване и анализ на данни за критични места и дейности в прилаганите технологии, с използването на компютърна, периферна и комуникационна техника.

Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.