Банка ДСК

- от 1994 г. са доставени, инсталирани и се поддържат повече от 8 000 персонални и преносими компютри, сървъри и периферия във всички клонове и офиси на банката в страната.
- Изграждане на структурни кабелни системи категория 5е и 6 в 34 районни клона и филиали на банката.
- Цялостно решение на "Проблем 2000" за всички структурни звена на банката.
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.