Търговска банка "Биохим"

- доставка, инсталация, интегриране и поддръжка на повече от 1 600 персонални и преносими компютри и сървъри в София и клоновете в страната.
- Изграждане на структурни кабелни системи категория 5 с повече от 800 двойни работни места в централата на банката и в 12 клона.
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.