Държавен фонд “Земеделие”

- разработване и внедряване на автоматизирана система за "Инвестиционно и Краткосрочно кредитиране" на базата на Lotus Notes в интернет среда
- изграждане на структурна кабелна система категория 5е с 150 работни места.
Доставка, инсталация и поддъране на персонални и преносими компютри и съсрвъри.
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.