КАТ

- транспортиране, инсталиране и интегриране на сървъри във всички областни управления на КАТ в страната
Система за недвижима собственост "БРИК"
- изградени са две версии на система за информация, търсене, предлагане и продажби на недвижима собственост. Едната е на платформа Lotus Notes, а другата е изградена със средствата на CBuilder.
Система за автоматизация на общественото хранене "SmartFood"
системата е разработена със CBuilder и осигурява работа с касов апарат и потребителски карти, като са възможни 3 режима на плащане: на кредит, по лимит и в брой. Извършва се и фактуриране. Във фаза на разработка е управлението на склад и оперативното управление на производствения процес (изготвянето на храните)
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.