Контакти

Централен офис:

София 1421,
ул."Цанко Церковски" 67A
сервиз: ул."Добър Юнак" 20

тел.: (359 2) 963 15 37
963 15 39
963 13 26
факс: (359 2) 963 23 47

e-mail: elsys@elsys.bg

 
Новини


©2008 Елсис ООД. Всички права запазени.